Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Kierownictwo:

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu jest mgr inż. arch. PIOTR ŻAK.